Drs. Henk van der Honing
Organisatieadviseur / Personal coach

 

Wipstrikkerallee 95
8023 DW ZWOLLE

 

M    :    06 - 50615823
E    :    henk@vanderhoning.nu

 

Waarom werken met Henk?

Om met HENK te werken zou u of uw organisatie het onderstaande moeten aanspreken:

 

Doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt;
Dit betekent een oriëntatie op oude niet werkende mechanismen, zowel voor een individu als voor een organisatie, deze benoemen en een nieuwe weg inslaan.

 

Confrontatie;
Zonder de spiegel geen bewustwording en zonder inzicht geen groei en ontwikkeling. Door te confronteren worden niet werkende mechanismen, zowel binnen u als persoon en binnen uw organisatie zichtbaar. Pas dan ontstaat de drive om een nieuwe weg in te slaan.

 

Doen;
Na bewustwording volgt actie. Alleen inzicht is onvoldoende, groeien, vernieuwen en ontwikkeling vraagt vooral om het concreet zetten van stappen.

 

Openheid en vertrouwen;
Mijn passie richt zich op inzicht en bewustwording. Voor een individuele leider betekent dit ontmaskering, voor een team of organisatie het stimuleren van leiderschap en verandering. Samenwerking is een belangijke waarde en heeft als peilers vertrouwen en openheid, dus geen verborgen agenda's.


Intuïtie;
ik werk voornamelijk op basis van mijn ervaring en intuïtie.